Naar de startpagina KWB in't kort

Wie is de KWB van O.L.Vrouw Olen ?

Misschien hebt ge er nog nooit van gehoord of wist ge niet dat er ook in onze parochie een Kristelijke Werknemers Beweging bestaat. Nochtans de KWB-afdeling van O.L. Vrouw Olen is reeds 65 jaar actief in onze parochie.
Momenteel hebben wij een 100-tal leden variërend in leeftijd van ongeveer 25 tot 70jaar. We zijn dus een plaatselijke afdeling van de "grote" KWB die over het ganse Vlaamse landsgedeelte een 95.000 leden telt.

Voor wie?

De KWB was oorspronkelijk een echte "werknemers" - beweging. Sinds een aantal jaren zijn we geëvolueerd naar een socio-culturele gezinsbeweging waar ook kindvriendelijke activiteiten worden gepland. En met de toetreding van enkele vrouwen in het bestuur mogen we wel stellen dat met het lidmaatschap het ganse gezin bij de KWB wordt betrokken.

Onze vereniging staat open voor iedereen.

Wat gebeurt er?

De bestuursleden vergaderen iedere maand om de komende activiteiten voor te bereiden. Ieder jaar worden er een boel activiteiten georganiseerd waarin zowel vorming, ontspanning, dienstbetoon als actie aan bod komen. Neem eens een kijkje op de programma pagina. Aan een deel van deze activiteiten kan worden deelgenomen door het grote publiek maar ook zijn er regelmatig activiteiten die enkel openstaan voor de leden met/zonder hun gezin. Verder gebeuren er in omliggende afdelingen soms activiteiten waaraan voordelig kan worden meegedaan: - joggings - wandelingen - cursus voor het behalen van het rijbewijs.

Loont het de moeite om lid te worden?

Ongetwijfeld! Maandelijks krijgen leden een (nationaal) maandblad ‘Raak". Verder krijgen onze leden met een e-mailadres "Het Draakske" toegezonden met de electronische post, de andere krijgen het blaadje in de brievenbus. Daarop staan de eerstvolgende activiteiten en meer informatie over onze plaatselijke werking vermeld.


Het sociale contact is zonder meer één van de grotere waarden waar we, door KWB-lid te zijn, kunnen van genieten. Het lidgeld bedraagt momenteel 30,00€/jaar en dit voor het hele gezin. Ben je geïnteresseerd of wens je nog meer informatie?

Meld je vragen bij onze voorzitter Sus Vangenechten

Tot binnenkort!!!